Program

26 października

Oficjalne otwarcie Konferencji Inżynierii Biomedycznej nastąpi o godzinie 10:00

Przerwy kawowe przewidujemy w godzinach
12:00 - 12:30 i 14:00 - 15:00

27 października

Kolejny dzień Konferencji rozpocznie się o godzinie 10:00

Przerwy kawowe zaplanowano na godziny
11:45 - 12:15 i 13:45 - 14:45

Opis bloków tematycznych

26 października

Prelekcja pod tytułem „Druk 3D w implantologii – studia przypadków”

 • Firma 3D Center – dr Krzysztof Nowak
 • Politechnika Poznańska – dr inż. Wiesław Kuczko 
 • Firma Nano – implant – dr Aleksandra Radtke z UMK Toruń
 • Chirurg i implantolog – lek. dent. Jakub Kwiatek
 • Technik dentystyczny – mgr inż. Karolina Byczkowska – Wojciechowska

Prelekcja pod tytułem „Wirtualne technologie w medycynie i sporcie” 

 • Politechnika Śląska – prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • Rehasport Clinic – dr n. kf. Monika Grygorowicz
 • AWF Poznań – dr Jarosław Gabryelski
 • Firma Technomex – mgr Anna Krzyżańska
 • Pacjent współpracujący z Firmą Technomex – Mateusz Wawrzyniak
 • Pacjent i zarazem ortopeda – lek. med. Andrzej Nabzdyk

Prelekcja pod tytułem „Robotyka w medycynie. Budowa i sterowanie robotem chirurgicznym.”

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze – mgr inż. Łukasz Mucha i mgr inż. Dariusz Krawczyk
 • Politechnika Poznańska – dr inż. Filip Górski
 • Politechnika Poznańska – dr inż. Piotr Sauer
 • Firma RSQ Technologies – mgr inż. Bartłomiej Lubiatowski
 • Firma Remmed VR – mgr Dorota Maciaszek
 • Firma Polmedi, projekt iWound – Marcin Cieślak
 • Firma MedVC – dr inż. Wojciech Józefowicz

27 października

Prelekcja pod tytułem „Inżynieria powierzchni implantów tytanowych do kontaktu z krwią”

 • Politechnika Śląska – dr hab. inż. Witold Walke
 • Wojskowa Akademia Techniczna – dr hab. inż. Jerzy Małachowski prof. WAT
 • Kardiochirurg – dr n. med. Marek Bartkowiak
 • Firma BBraun Aesculap Chifa – dr Andrzej Kochman

Prelekcja pod tytułem „Inżynieria, a higiena i ergonomia na salach chirurgii traumatologiczno – ortopedycznej”.

 • Firma ALVO Medical – inż. Gniewomir Gordziej
 • Firma B. Braun international Aesculap Chifa – mgr Przemysław Gontar
 • Firma Getinge Group – mgr inż. Maciej Koc
 • Firma Arjo Polska – mgr Anna Jakimczyk
 • Pielęgniarka bloku chirurgii ogólnej – mgr Alicja Grabowska

Projekty, które przeszły etap kwalifikacji i zostaną zaprezentowane w czasie Konferencji:

 • „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu.”
 • „Sztuczna inteligencja w medycynie. Czy komputer jest już mądrzejszy od człowieka?”
 • „Drukowane ortezy.”
 • „Mezoporowate bioaktywne szkła z systemu CaO-SiO2-P2O5.”
 •  „Seeck – automatyczne wykrywanie ognisk chorób zakaźnych.”
 •  „Samoorganizujące się micele polimerowe jako system równoczesnego dostarczania docetakselu i 17-AAG.”
 • „Interaktywna mata do rehabilitacji dzieci.”
 • „Using of a balancing platform with biological reverse in the prosthetics of the lower extremities.” 
 • „Multifunctional automated rehabilitation complex for patients with spinal pathology.”
 • „The use of electroporation in the preparation of stump to prosthetics and during the exploitation of prosthetics.”

Prelegenci

Implantologia

Przedstawiciel firmy 3D Center dr Krzysztof Nowak

DR Krzysztof Nowak

Wiceprezes zarządu 3D Center oraz dyrektor sprzedaży i główny doradca w obszarze technologii addytywnych na rynek polski. 3D Center od lat zajmuje się profesjonalnymi i produkcyjnymi drukarkami 3D. Firma powstała w Szwecji, a obecnie działa na terenie całej Skandynawii, w krajach bałtyckich i w Polsce. Doświadczenia zdobyte na niezwykle wymagających pod względem jakości i profesjonalizmu rynkach płn. Europy pozwoliły stać się 3D Center ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii 3D w przemyśle i medycynie.

Biomechanika

Prof. Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej. W latach 2014-2016 Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem. Zainteresowania naukowe prof. Marka Gzika koncentrują się wokół zagadnień biomechaniki kręgosłupa, inżynierskiego wspomagania medycyny i sportu, jak również projektowania biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych w tym również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości.

biomateriały

Dr hab. inż. WiTold Walke

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” nadany przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w 2017 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Biomechanika i Sprzęt Medyczny. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia związane z badaniem struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechanicznymi aspektami implantacji wszczepów z wykorzystaniu metod numerycznych oraz eksperymentalnych.

nowoczesne technologie w medycynie

mgr inż. Łukasz mucha

Specjalista w zakresie inżynierii medycznej. Karierę naukową prowadzi w Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Brał udział w opracowaniu rozwiązań technicznych dla zdalnie sterowanych operacji chirurgicznych za pomocą robotów Robin Heart; lekkiego, przenośnego robota toru wizyjnego dla operacji endoskopowych Robin Heart PortVisionAble; konsoli oraz systemów sterowania dla miękkiego robota chirurgicznego Stiff-Flop.

nowoczesne technologie w medycynie

mgr inż. Dariusz krawczyk

Absolwent kierunku Mechatronika Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista elektronik Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu. W ramach doktoratu wdrożeniowego pracuje nad systemem siłowego sprzężenia zwrotnego w polskim robocie medycznym Robin Heart.

nowoczesna sala operacyjna

Inż. gniewomir gordziej

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Deweloper urządzeń medycznych z wieloletnim doświadczeniem. Autor globalnych szkoleń produktowych, technik sprzedażowych i aplikacji klinicznych, pozostający blisko rynków. Pasjonata kreatywnych technik projektowych zorientowanych na użytkowanie. Hobbysta technologii medycznych – którym zadedykował karierę, wzornictwa przemysłowego i inżynierii wynalazczej.

Patroni honorowi

Partnerzy

Fundacja na rzecz rozwoju PP
KNSB OPERON
PROgressio PROmotio

Patroni medialni

Kontakt

Email: kontakt@bioinzynieria.net

Więcej o nas na naszym fanpage'u

Facebook

Odwiedź nasz fanpage

Close Menu