Seminarium Inżynierii Biomedycznej 2016

18 listopada 2016

0
Uczestników

PRELEGENCI

BEDZINSKI

PROF. DR HAB. INŻ. ROMUALD BĘDZIŃSKI

Polski inżynier, mechanik, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej, profesor nauk technicznych, doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu, członek korespondent PAN, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej. Obszar jego zainteresowań to przede wszystkim analiza naprężeń i odkształceń w elementach maszyn i konstrukcjach mechanicznych, badanie procesów i zjawisk przepływowych w silnikach spalinowych, badanie przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w układzie ruchu człowieka oraz badania układów biologiczno – technicznych.

BARTOSZ ŁUKASZEWSKI

DR N. MED. BARTOSZ ŁUKASZEWSKI

Jest absolwentem Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy. Jest asystentem w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i aktywnym uczestnikiem konferencji polskich i międzynarodowych. Odbył staże w renomowanych ośrodkach w Polsce oraz zagranicą. W codziennej praktyce szpitalnej udziela porad z zakresu ortopedii, traumatologii narządu ruchu oraz ortopedii onkologicznej.

WOLAŃSKI

DR HAB. INŻ. WOJCIECH WOLAŃSKI PROF. NADZW.

Adiunkt w Katedrze Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Do znaczących osiągnięć naukowych należy m.in. wyznaczenie podstawowych własności mechanicznych wewnętrznych struktur
czaszki dziecka (kości i szwów czaszkowych) na podstawie badań eksperymentalnych (próba rozciągania, zginania trójpunktowego) z zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu, opracowanie modelu 3D głowy dziecka z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych struktur czaszki: kości, szwów i mózgowia.
pobrane

FIRMA OTTO BOCK

Firma Otto Bock oferuje zaopatrzenie ortopedyczne tj.: protezy kończyn, wózki inwalidzkie, stabilizatory stawów, czy też pionizatory dla dzieci dążąc tym samym do poprawy jakości życia wielu osób, a także zapewnienia im mobilności oraz niezależności. Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń powstają zaawansowane protezy ortopedyczne, ortezy, sprzęt rehabilitacyjny oraz wiele innych rozwiązań cenionych w różnych zakątkach świata.

PROJEKT VIRDIAMED

Projekt zakłada stworzenie uniwersalnego wirtualnego środowiska służącego do obrazowania medycznego w 3D przestrzeni poprzez zbudowanie innowacyjnego systemu dla pełnego wykorzystania informacji uzyskanej z metod KT i MR oraz usługi ułatwienia wymiany obrazów medycznych między podmiotami systemu ochrony zdrowia. Członkowie zespołu opracowali metodę tworzenia modelu przestrzennego narządów w standardzie PDF. Interaktywne wykorzystanie modeli umożliwi lekarzowi określenie położenia elementów narządów, pomiary liniowe i kątowe niezbędne do operacji oraz nałożenie modeli struktur w różnych chwilach czasowych.

DAVINCI

KN BTS DA VINCI

Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” jest kołem naukowym, które zostało zarejestrowane przy Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej w 2014 roku z inicjatywy studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna. Działalność koła skupia się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Jako szczególnie ważne i ciekawe uznano kwestie dotyczące: przeciążeń narządu ruchu oraz szerokich możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu, badań aktywności mięśniowej i zastosowań EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce, projektowania protez, ortez oraz implantów oraz komputerowego wspomagania operacji.

1519094_753228054759277_8524355871746692079_o

KN IWP - VIRTUAL ENGINEERING

Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania jest kołem tworzonym tylko i wyłącznie przez studentów, opiera swoją działalność o realizację projektów, związanych z szeroko pojęta inżynierią wirtualną. Realizuje projekty w następujących dziedzinach: Aero Morphing, Bioinżynieria, Budowa maszyn/Pojazdów, Druk 3D, Obliczenia MES i CMG, Obrabiarki CNC, Wizualizacja Przepływów, Współpraca z PUT Motorsport.
Zamknij