Seminarium Inżynierii Biomedycznej 2017

17 listopada 2017

0
Uczestników

PRELEGENCI

Maksymenko

PROF VITALII MAKSYMENKO

Doktor nauk medycznych, profesor. Uhonorowany naukowiec Ukrainy, profesor, laureat Państwowej Nagrody Ukrainy. Był profesorem absolwenta Narodowego Instytutu Medycznego Bohomoletów w 1975 roku. Od 2009 r. Witalij Maksymenko jest Dziekanem Międzyuczelnianej Inżynierii Medycznej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy, Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (obecnie Wydział Inżynierii Biomedycznej).

WAT

DR INŻ. JERZY MAŁACHOWSKI PROF. WAT

Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT. Od sześciu lat jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (dynamika konstrukcji, metody komputerowe mechaniki). Odbył miesięczny staż naukowy na Indiana State University (2002) i roczny na Florida State University (2003/2004). Był kierownikiem projektu/głównym wykonawcą w ponad 25 projektach. Jest stypendystą fundacji NATO i US Research Council. Przynależy do 7 stowarzyszeń i organizacji naukowych, w tym jako członek Komitetu Mechaniki PAN. Jest  recenzentem w ok. 25 czasopismach naukowych (m.in. dla International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Innovations in Biomedical Engineering).

Walke

DR INŻ. WITOLD
WALKE

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” nadany przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w 2017 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Biomechanika i Sprzęt Medyczny. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia związane z badaniem struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechanicznymi aspektami implantacji wszczepów z wykorzystaniu metod numerycznych oraz eksperymentalnych.

Dr-Nazar-ortopeda4

DR N. MED. JERZY
NAZAR

Ortopeda i traumatolog dzieci i dorosłych. Zajmuje się leczeniem chorób z zakresu: dysplazji stawów, osteoporozy, złamań kości (w tym miednicy), bólów kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych, skręceń stawów, dyskopatii, zapaleń kości, wad kręgosłupa, a także przypadków onkologicznych z zakresu ortopedii. Prywatnie interesuje się tenisem ziemnym.

miron-tokarski

MGR MIRON
TOKARSKI

Współzałożyciel i lider Genomtec. Jego obowiązki w firmie obejmują między innymi badania i rozwój oraz rozwój innowacyjnych urządzeń diagnostycznych. Absolwent Wydziału Farmacji i Kliniki Nauk Laboratoryjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu, doktorant w dziedzinie biologii molekularnej, diagnosta laboratoryjny. Autor wielu publikacji naukowych i współautor patentów Genomtec. Ambitny i młody, ale już doświadczony naukowiec. Zdobył wiele nagród i wyróżnień za pracę magisterską. Kierownik projektu badawczego dla Narodowego Centrum Nauki.

jakub-wojciechowski

MGR INŻ. JAKUB WOJCIECHOWSKI

Członek zespołu StethoMe™ zajmującego się uczeniem maszynowym i rozwojem algorytmów analizujących dźwięki pochodzące z układu oddechowego człowieka. Jakub Wojciechowski jest również absolwentem i pracownikiem Politechniki Poznańskiej. Prowadzi tam zajęcia w ramach laboratorium Robotów Medycznych i Rehabilitacyjnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Ma na swoim koncie publikacje i wystąpienia konferencyjne z zakresu przetwarzania sygnałów i robotyki. StethoMe™ to inteligenty, bezprzewodowy stetoskop, który umożliwi samodzielne i precyzyjne badanie w warunkach domowych. Urządzenie wyposażone będzie w specjalistyczne algorytmy, które zasygnalizują pojawienie się dźwięków patologicznych. Zespół StethoMe™ liczy ponad 15 osób: lekarzy, naukowców, akustyków, informatyków, specjalistów z dziedziny maszynowego uczenia.

piotr-bajtala

MGR PIOTR
BAJTAŁA

Przedsiębiorca, mobilny ekspert, specjalizuje się w myśleniu koncepcyjnym i kreatywnym, cyfrowym projektowaniu i mobilnych technologiach zdrowotnych. Współzałożyciel Myspiroo, będącego przenośnym spirometrem, połączonym bezprzewodowo z dedykowaną aplikacją na smartfony z systemem iOS oraz Android. Urządzenie umożliwia osobom chorym na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc stałe monitorowanie funkcji układu oddechowego. Umożliwia wykonanie badania w dowolnym czasie i miejscu pozwalając szybko ocenić funkcję drzewa oskrzelowego, przeanalizować pomiar i współdzielić wynik za pomocą smartfona z opiekunem/lekarzem. 

Zamknij