Konferencja Inżynierii Biomedycznej 2018

26 - 27 października 2018

0
Uczestników

PRELEGENCI

5

DR KRZYSZTOF
NOWAK

IMPLANTOLOGIA

Wiceprezes zarządu 3D Center oraz dyrektor sprzedaży i główny doradca w obszarze technologii addytywnych na rynek polski. 3D Center od lat zajmuje się profesjonalnymi i produkcyjnymi drukarkami 3D. Firma powstała w Szwecji, a obecnie działa na terenie całej Skandynawii, w krajach bałtyckich i w Polsce. Doświadczenia zdobyte na niezwykle wymagających pod względem jakości i profesjonalizmu rynkach płn. Europy pozwoliły stać się 3D Center ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii 3D w przemyśle i medycynie.

1

PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GZIK

BIOMECHANIKA

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej. W latach 2014-2016 Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem. Zainteresowania naukowe prof. Marka Gzika koncentrują się wokół zagadnień biomechaniki kręgosłupa, inżynierskiego wspomagania medycyny i sportu, jak również projektowania biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych w tym również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości.

6

DR INŻ. WITOLD
WALKE

BIOMATERIAŁY

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” nadany przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w 2017 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Biomechanika i Sprzęt Medyczny. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia związane z badaniem struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechanicznymi aspektami implantacji wszczepów z wykorzystaniu metod numerycznych oraz eksperymentalnych.

3

MGR INŻ. ŁUKASZ
MUCHA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W MEDYCYNIE

Specjalista w zakresie inżynierii medycznej. Karierę naukową prowadzi w Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Brał udział w opracowaniu rozwiązań technicznych dla zdalnie sterowanych operacji chirurgicznych za pomocą robotów Robin Heart; lekkiego, przenośnego robota toru wizyjnego dla operacji endoskopowych Robin Heart PortVisionAble; konsoli oraz systemów sterowania dla miękkiego robota chirurgicznego Stiff-Flop.

2

MGR INŻ. DARIUSZ KRAWCZYK

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W MEDYCYNIE

Absolwent kierunku Mechatronika Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista elektronik Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. W ramach doktoratu wdrożeniowego pracuje nad systemem siłowego sprzężenia zwrotnego w polskim robocie medycznym Robin Heart. Główne zainteresowania to elektronika, programowanie mikrokontrolerów ARM, projektowanie PCB oraz systemy „embedded’.

4

INŻ. GNIEWOMIR GORDZIEJ

NOWOCZESNA SALA
OPERACYJNA

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Deweloper urządzeń medycznych z wieloletnim doświadczeniem. Autor globalnych szkoleń produktowych, technik sprzedażowych i aplikacji klinicznych, pozostający blisko rynków. Pasjonata kreatywnych technik projektowych zorientowanych na użytkowanie. Hobbysta technologii medycznych – którym zadedykował karierę, wzornictwa przemysłowego i inżynierii wynalazczej.

Zamknij